Archive for the ‘saintis islam’ Category

Gambaran KIAMAT

Posted: March 14, 2011 in saintis islam

Tanda-tanda Kiamat dalam semua kitab berbagai agama sudah dibahas sedemikian rupa dan merupakan fenomena dahsyat akhir zaman. Lalu bagaimanakah prediksi kiamat menurut ilmu pengetahuan khususnya ilmu astronomi?

Kiamat Menurut Ilmu Alam Semesta

Bahwa bumi akan hancur berkeping-keping seperti kapas berterbangan. Beberapa penelitian ilmuwan membuktikan bahwa kiamat adalah kepastian. Hanya kapan itu terjadi adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta’ala. Namun, mari kita lihat pandangan dan perhitungan para ilmuwan.
Jika kita rajin mendengar keterangan-keterangan dariweb NASA, mereka pernah mengatakan bahwa sudah banyak planet yang berbalik arah putar. Jika pada planet bumi kita ini matahari masih terbit dari arah timur, maka dalam beberapa tahun ini terdapat beberapa fenomena baru yang menurut mereka planet lain sudah mulai berbalik arah dan matahari terbit dari arah barat. Dari sisi ilmiah, inilah pertanda akhir jaman mendekati kiamat.

1. Mengenai planet X (nibiru).

Adalah menurut para ilmuwan, dari sekian banyak planet yang berbalik arah putar. Mereka menemukan adanya planet dari galaksi lain yang bergerak memasuki orbit dalam tata surya kita. Planet ini kemudian diberi nama planet X (Nibiru).

Planet X
Planet Nibiru adalah bintang lain yang tertarik gravitasi matahari lalu masuk ke tatasurya kita. Parahnya dia berrevolusi berlawanan dengan revolusi bumi dan planet lain di tatasurya kita. Jalurnya pas di jalur bumi. Sehingga pada suatu masa bumi akan ditabrak oleh benda yang besarnya 100 kali lipat dengan sama-sama kecepatan superdahsyat. Bisa dibayangkan seperti apa kemungkinannya. Pasti hancur berkeping-keping.

Inilah perbandingan besar bumi dengan Nibiru

Ilmuwan menyebut 50 tahun lagi planet x ini akan memasuki orbit tata surya kita sejak ditemukan tahun 2003. Berarti kiamat boleh terjadi pada tahun 2053 ? Allah-lah Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa.

Kira-kira seperti inilah kalau bumi kita di tabrak

2. Awan Smith.

Awan Smith, diambil dari nama Gail Smith, seorang astronom AS yang mendeteksinya pertama kali pada tahun 1963 saat meneliti di Universitas Leiden, Belanda.

Awan Smith
Awan Smith adalah Gumpalan awan raksasa yang mengandung gas hidrogen dalam volume sangat besar tengah melesat mendekati piringan Galaksi Bima Sakti, tempat tata surya kita berada. Jika dilihat dari Bumi, lebar gumpalan awan tersebut sebanding dengan 30 kali lebar Bulan. Awan Smith membawa energi sangat besar berupa gas hidrogen yang cukup untuk membentuk jutaan bintang seukuran Matahari. Awan Smith merupakan gumpalan gas yang berukuran panjang mencapai 11.000 tahun cahaya dan lebar 2.500 tahun cahaya
Objek tersebut saat ini berada 40.000 tahun cahaya dari Bumi dan 8.000 tahun cahaya dari piringan Bimasakti. Objek yang pantas disebut kabut monster di ruang kosmos ini bergerak dengan kecepatan 240 kilometer perdetik dan diperkirakan menabrak piringan galaksi Bimasakti dengan kemiringan 45 derajat Tabrakan dahsyat yang diperkirakan terjadi antara 20-40 juta tahun lagi akan menghasilkan kembang api spektakuler di langit.

3. Tabrakan galaksi Andromeda.

Galaksi Andromeda.
Galaksi paling dekat dengan galaksi kita adalah Andromeda. Saat ini galaksi andromeda melayang mendekati bimasakti dengan kecepatan 300.000 mil per jam, 100 kali lebih cepat daripada peluru yang melesat dengan kecepatan tinggi. Ketika bertabrakan, Andromeda akan mengubah galaksi bimasakti kita selamanya.
Perkiraannya; Galaksi Bima Sakti akan bertabrakan dengan Galaksi Andromeda yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Cemas? Jangan dulu, karena terjadinya masih empat miliar tahun lagi.

Bagaimanapun juga, kiamat adalah misteri Sang Pencipta yang tidak bisa diprediksi begitu saja baik oleh seorang peramal ataupun ilmu pengetahuan.
source:http://aalmarusy.blogspot.com/2010/10/tanda-tanda-kiamat.html

http://www.koleksiweb.com/iptek/prediksi-kiamat-menurut-ilmu-astronomi.html

Advertisements

Kapan Kiamat Terjadi?

Kiamat adalah salah satu misteri ilahi yang terjaga kerahasiaannya. Dan saya yakin sampai sekarangpun tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditemukan dalam prespektif (pandangan) manapun.

Kembali pada pembahasan kitab-kitab tafsir dengan menganalisa pernyataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ra. dalam mafatihul Ghaib dalam surah al-Baqarah itu dikatakan bahwa, di antara ilmu Allah itu ada ilmu yang diberikan kepada semua manusia, sehingga semua manusia tahu tentang ilmu Allah itu. Kemudian ada ilmu Allah yang diberikan hanya pada orang-orang Khawwas (ahli ma’rifat), sehingga kita tidak bisa mengetahuinya. Dan diantara ilmu Allah ada yang hanya diberikan pada para Nabi, sehingga kalangan awam dan khawwas pun tidak bisa mengetahuinya. Bagian terakhir (the last sharing) dari pembahasan Ilmu Allah itu ada ilmu yang ketiga golongan itu tidak diketahui sama sekali oleh mereka, kecuali Allah.

Dari sharing (pembagian) di atas, masalah kiamat ternyata masuk pada bagian yang terakhir (last sharing) yang para nabipun tidak mengetahuinya. Seperti hadist.

bainama nahnu juluusun ‘inda Rasulillahi itthola’a alaina rajulun sadidul bayadhis siyab sawaadus sa’ar layura alaihi atsarus safar la ya’rifu ahadun minna hatta yajlisa ilan nabi, ila akhirihi… ,

Sampai pada akhirnya ditanyakan sa’ah itu, jawabnya ma mas’ulun anhu bih a’lama minas saail? Ada deretan ayat yang tidak diketahui oleh manusia diantaranya dalam surat al-A’raf ayat 187:

yasalunaka anis sa’ah ayyana mursaaha, qul innama ‘ilmuha ‘inda rabbi layujalliha li waqtiha illa huwa, tsaqulat fissamawati wal ardi lata’tikum illa baghtatan, yasalunaka ka annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaranaasi laya’lamuun.

لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي

Dalam ayat di atas secara tegas dikatakan bahwa kiamat itu adalah suatu persoalan yang ilmunya hanya dimiliki Allah, yang sedikitpun Allah tidak menampakkan pada manusia, layujalliha ditafsiri la yudzhiruha li waqtiha ai fi waqtiha illa huwa. Jadi tidak diberi tahukan waktu kapan kiamat itu terjadi, termasuk dalam ayat-ayat lain yang tadi disebutkan.

Nah, akan tetapi dibalik itu ada ilmu kiamat yang diberitahukan pada manusia, yang tidak diberitahukan pada manusia itu hanya ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi, dan itu tidak mungkin terjadi diketahui oleh manusia.

Kalau dulu ada seorang yang dapat melakukan komunikasi dengan ruh orang sudah mati, yang bernama Ruh Erry yang dalam salah satu dialognya itu ditanyakan, “Kapan kiamat itu terjadi?” jawabnya kiamat itu terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, ternyata setelah waktu itu lewat tidak terjadi apa apa.

Hanya saat itu orang Madura bertanya, “Bedhe napa pokol sanga bulan sanga tahun sangang poloh sangak”, kemudian nara sumber menjawab, “Segumpen napa sing bedhe ngak angak.” (Tidak terjadi apa-apa. Yang ada hanya yang hangat-hangat aja).

Dengan prediksi-prediksi yang semacam itu yang dilontarkan oleh seorang astronom tenteng kapan kiamat itu terjadi, maka hal itu tidak akan pernah ada buktinya. Beberapa praduga yang pernah dilontarkan oleh para ilmuwan itu pun juga tidak akan terjadi.

Ada memang skenario yang menyebutkan bahwa komet Levy Schumacher itu masuk pada daerah tata surya yang masuk ke daerah planet Yupiter, apabila meleset kemudian menghantam bumi dan semua kehidupan di bumi akan musnah. Prediksi-prediksi yang semacam ini sebetulnya tidak dapat kita benarkan, sama dengan halnya tentang masalah ruh yang termaktub dalam al-Quran yasalunaka an ruuh, quliirruh min amrirabby, wamaa utiitum minal ilmi illa qaliila. Ruh yang dimiliki manusia itu pun juga tidak akan pernah diprediksi kapan akan matinya. Walaupun sekarang dengan penelitian medis dapat diketahui kapan manusia itu akan mati, itupun sebetulnya tidak dapat diprediksi karena ada kesamaan gejala yang telah diketahui oleh dokter medis tersebut. Seperti pada kasus sel darahnya pecah, atau di saat ginjalnya tidak berjalan disebabkan ada kotoran naik ke otak dan mengganggu ke saraf. Jika dalam waktu sekian menit tidak tertolong, akan menyebabkan kematian. Hal itu bukan sebuah pengetahuan, hanya ada kesamaan-kesamaan gejala dan orang yang mengalami nasib yang serupa terjadi. Jadi orang yang menurut perhitungan medis itu akan meninggal, ternyata ada yang tidak mati. Dan orang yang tidak kita sangka itu akhirnya mati.

Apalagi kiamat yang terjadinya hanya satu kali, tidak dapat diprediksi kapan waktu kiamat itu terjadi. Tetapi ilmu Allah itu ada yang bisa diketahui oleh manusia, tentang kiamat. Bahwa kiamat itu dekat, memang sudah diinformasikan oleh Allah dalam beberapa ayat, bahwa kiamat itu dekat, diantaranya:

allahulladzi anzalla kitaba bil haq wal mizan wama yudriika la’alla sa’ata qorib (as-Syuro :17).

وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان

Dan dalam ayat lain:

Yasaluka an-Nasu anissa’ah kul innama ilmuha indallahi wamayudriika la’alla sa’ata takunu qoriba (al-Ahzab : 63).

Jadi semuanya menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat termasuk ayat: azifatil azifah dalam surat an-Najam ayat 57. Bahwa terjadinya kiamat itu adalah ilmu Allah yang diberitahukan pada kita bahwa kiamat itu dekat, hanya itu saja informasi yang diberikan.Kapan dekatnya adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, karena Allah tidak akan menampakkan, sebagaimana yang disebutkan :

الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ]يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند

Artinya semua ayat diatas menunjukkan bahwa kiamat itu dekat, hanya kapan itu waktunya itu merupakan rahasia Allah, karenanya tadi disebutkan bahwa kiamat itu la yujalliha liwaqtiha. Sedangkan Imam al Qurthubi dalam kitab al-Jami’ fi ahkamil qur’an ayat azifatil azifah (an-Najm : 57) ditafsirkan sebagai qoribatussa’ah wa zannatil qiyamah wa sammaha azifah liqoriibin qiyamuha ‘indallahi, kama qoola yarounahu ba’iiidan wa naroohu qoriiiba. Ini adalah ilmu Allah yang menandakan bahwa kiamat itu telah dekat, termasuk ilmu Allah yang diperlihatkan kepada manusia adalah tentang amaarotus sa’ah, tanda-tanda kiamat mana saja yang telah kita kenal seperti dalam kitab-kitab bahwa tanda kiamat itu.

Termasuk pembuktian dari dekatnya kiamat itu, apa yang dilakukan oleh astronom untuk melihat gejala-gejala alam yang akhirnya dapat menambah keimanan dan keyakinan mereka tentang kiamat. Bahwa kiamat itu pasti terjadi, akan tetapi apapun yang mereka simpulkan dari hasil temuan-temuan itu, tidak akan pernah terjadi. Karena kiamat itu ilmu yang oleh Allah tidak pernah dibuka pada makhluk, mengantarkan saya untuk menyimpulkan bahwa sampai akhir nanti tidak akan ada orang yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Kalau pun bisa hanya sebatas melihat gejala alam yang terjadi, hal ini pun syarat dengan pertentangan teori-teori yang berkembang saat ini.

Kajian astronomi dalam kaca mata al-Quran

Adapun teori-teori yang bisa kita terima sebagai hasil pengembangan para astronom, antara lain ditabraknya bumi oleh benda antariksa seperti asteroida atau komet yang cukup besar. Andai kata benda antariksa itu ukurannya tidak kurang dari 10km dan menabrak dengan kelajuan 30km per menit, maka ada bola api yang timbul karena gesekan turbulensi (putaran benda) pada atsmosfer akan merusak lapisan ozon serta menimbulkan suhu 500° celsius serta belahan bumi yang tertimpa jika jatuh di sebuah samudera, maka gelombang air pada jarak 1000km pada titik cebur, tingginya 500km sehingga lautan raksasa itu akan meluap dan membanjiri daratan ini. Prediksi ilmuwan semacam ini, ada kalau kita kaji di dalam al-Quran sebelum ilmuan melakukan pengkajian. Cuma anehnya golongan kita (santri) malas untuk melakukan penelitian seperti itu, akhirnya penelitian itu diambil orang di luar Islam.

Pengkajian (istiqro’) Imam Syafi’i tentang zamanil haidi, itu aksarul haid gholibuhu (paling banyak terjadinya haid) termasuk aqolluhu, itukan telah dilakukan beliau pada 1300 tahun yang lalu pada nisa’ul arab waktu itu. Tetapi upaya penelitian yang dilakukan Imam Syafi’i berhenti begitu saja pada zaman kita, dan menghasilkan proses pengambilan hukum yang tidak pernah diambil metodenya oleh kaum muslimin. Sehingga barat tahu bahwa keberhasilan sesuatu diambil cara yang pernah dilakukan Imam Syafi’i melalui observasi (pengamatan) langsung pada obyek benda.

Maka ketika para astronom meramalkan akan terjadinya luapan air yang ada di samudra yang mencapai ketinggian 500 m itu, juga dikaji oleh al-Quran, yang sayangnya kita tidak menyentuhnya sama sekali. Al-Quran mengatakan waidzal biharu fujjirot, di sini beberapa tafsir yang sempat saya baca di dalam ayat ini dikatakan bahwa asal fujjirot itu adalah lautan yang asalnya terpecah-pecah itu menjadi satu karena masing-masing lautan itu meluap karena adanya dentuman yang cukup kuat, sehingga laut itu menjadi satu . Kalau keadaan bumi sudah sedemikian terjadinya, maka bumi itu telah ditelan oleh air diterangkan dalam tafsir ai fajaro ba’duha liba’din fashoro biharon wahidan.

Fenomena tersebut tidak berhenti disitu saja, para astronom mengantisipasi dengan skenario yang kedua, yaitu apabila asteorid atau komet terbentur benua, maka tiupan angin pada jarak 2000 km dari titik bentur, dengan kelajuan sekitar 2500 km/jam dan ledakan yang sangat dahsyat terjadi, mengakibatkan berhamburannya di udara yang bukan main hebatnya. Akibat dari fenomena itu akan menggelapkan langit sehingga menghalangi cahaya matahari dan bulan, keduanya akan nampak pudar. Juga akan terjadi gelombang setinggi 10km yang melajur di arah bumi. Gejala ini juga merupakan kiamat yang dalam al-Quran surat al-Qiyamah disebutkan: wakasyafal qomar yang diartikan bahwa bulan itu nantinya akan kehilangan cahayanya (dhahaba dhou’uhu). Kehilangan yang dimaksud adalah dalam konteks dunia bisa kembali lagi setelah pergi, tetapi dalam konteks dzahaba dhou’uhu fil akhiroh fainnahu la ya’udu dhouhu itu kalau dalam perspektif akhirat menjadi fayuhtamalu ayyakuna bima’na ghoba, maka kalimat wakasafal qomar itu ditafsiri dalam konteks kiamat karena bulan tidak akan kembali lagi sinarnya.

Pernyataan itu sudah ditemukan oleh astronom bahwa sinar matahari itu yang menurut teori itu munculnya, dikarenakan ada semacam energi yang ada di dalam matahari, ternyata energi itu semakin hari-semakin menipis dibuktikan karena adanya titik hitam yang ditemukan pada permukaaan matahari. Walaupun ada teori lain yang mengatakan bahwa titik hitam itu bisa saja suatu hari akan hilang dan mengembang kemudian mengempis lagi (ekspansi). Hal ini menunjukkan bahwa kiamat itu masih lama, akan tetapi teori yang mengatakan titik hitam itu sebagai bukti bahwa berkurangnya energi itu pada matahari, maka yang pantas suatu saat energi itu akan menghilang sama sekali. Akhirnya matahari akan kehilangan cahayanya. Pada saat itu kehidupan akan menjadi hilang, begitu menurut teori ahli astronomi karena sudah tidak mendapatkan kiriman dari matahari yang menyebabkan kematian seluruh tumbuh-tumbuhan. Diikuti seluruh makhluk yang rantai makanannya berasal dari tumbuhan termasuk hewan dan manusia. Begitu juga bulan yang sinarnya merupakan pantulan dari matahari sendiri dengan intensitas seperenam miliar dari sinar yang dimiliki matahari.

Ini adalah skenario-skenario yang dicoba dimunculkan oleh para astronom. Ini bisa saja terjadi walaupun hal ini untuk membuktikan terjadinya kiamat itu tidak bisa, sebab kiamat itu terjadinya sebagaimana yang disampaikan waj’il auqood itu wain hiya illa kalamhin bashor. Bahwa kiamat itu dikatakan walillahi ghoibus syamawati wal ardhi wama amrussaati illa kalamhil basor, redaksi ayat kalamhil basor itu disebutkan dengan maksud kalamhil basor itu kan datangnya adalah baghtah (datangnya sangat cepat sekali) juga ada yang mengatakan bahwa apa yang di maksud kalamhil basor itu sebuah ungkapan adanya kedekatan. kalamhil basor itu maksudnya adalah dekat, jadi kedekatannya kiamat dengan keadaan ayat itu di munculkan dan merujuk pada arti waqila hua tamsilul lil qurbi. Al Qurtubi dalam kitabnya memberikan tafsir bahwa tamsilul lil qurbi itu suatu prediksi akan dekatnya terjadinya kiamat.

Ada lagi skenario yang bisa juga diterima di sini ada dukungan di dalam ayat Al Quran yang di katakan bahwa gebrakan yang ditimbulkan pada kerak bumi oleh benda antariksa yang jatuh itu akan terasa getaranya sebagai gempa yang dahsyat sebagaimana juga tercantum juga dalam Al Quran ayat 1 Surat Al Zalzalah yang mengatakan idza zulzilatil ardlu zilzalaha. Dengan demikian sebagai contoh riil dapat di kemukakan disini misalnya, apa yang terjadi di Siberia tahun 1908 ketika komet ENKE yang ukuranya hanya 1 km dan beratnya sekitar 3.5 ton menimpa permukaan dengan laju 40 m perdetik atau permenit terus berputar sekitar 30 derajat dan dia meledak dengan kekuatan skala 30 richter atau 2500 ton atom. Sedangkan korban yang disebutkan dalam berita yang di munculkan pada saat itu, korban yang meninggal sekitar 3.250.000 orang. Artinya prediksi-prediksi tentang terjadinya kiamat yang di munculkan oleh Al Quran pasti akan terjadi.

Sumber dari skenario-skenario itu bersumber dari ayat Allah. Di mana embrio (cikal bakal) itu sudah terjadi, jadi ayat zulzilatil ardlu zilzalaha, telah terbukti sekarang dengan adanya gempa bumi yang tidak pernah berhenti dan frekuensi terjadinya gempa semakin lama, semakin cepat. Pada tahun 1912 sampai 1939 itu pernah di teliti oleh para ahli gempa di Amerika terjadi gempa itu seratus kali pertahun, jadi pernah setahun tidak ada gempa, jadi pernah setahun itu dua atau tiga dalam setahun sehingga rata-rata setahun sekali. Akan tetapi kalau penelitian itu di lakukan sekarang maka sudah tidak berlaku lagi, karena gempa itu bisa menjadi puluhan kali rata-ratanya, jadi frekuensi gempa yang semakin banyak dan itu di prediksi akan terus berkembang semakin banyak. Jadi dari beberapa penjelasan ini jelas sudah, bahwasanya kiamat itu pasti terjadi ditinjau dari sudut manapun, terlepas dari adanya pernyataan yang masih menyatakan kiamat itu tidak terjadi, dengan menggunakan teori mengempis dan mengembang yang memprediksi bumi ini akan terus bisa bertahan. Tetapi menurut informasi Al-Qur’an itu sudah ada pembuktian dari berbagai pertemuan para ahli sains, bahwa kiamat itu akan terjadi. Dibalik keyakinan akan terjadinya kiamat adalah suatu yang sangat kronis.

Kiamat global: Kembali ke titik singularitas

Ketika ada orang meramalkan kapan kiamat itu terjadi, maka berarti kalau dia mengetahui kapan terjadinya kiamat. Maka sama saja dia memposisikan diri lebih baik dari Nabi dan Malaikat. Sebab Nabi dan Malaikat Jibril yang mendapat informasi langsung dari Allah pun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Kiamat yang terjadi pada saat itu adalah kiamat global yang artinya hancurnya bumi dan langit. Tetapi eksistensi alam itu masih ada, jadi eksistensi alam dan ruh manusia itu ada karena didalam Al-Qur’an kita menemukan beberapa ayat yang menyatakan surga dan neraka itu ada di dunia ini. Jadi eksistensinya itu ada sampai kapan pun, selanjutnya terjadilah kiamat universal. Kapan kiamat universal itu akan terjadi dimana pada saat kiamat universal maka semuanya akan menciut pada titik singularitas bagaimana proses alam itu diciptakan pertama kali. Jadi alam akan diciptakan dari titik singularitas (dari titik terkecil), kemudian mengalami dentuman dan mengembang menjadi alam semacam ini (sebagaimana diredaksikan dalam al-Quran: kanata rotqon fafataqna huma. Walaupun masih ada perbedaan antara para filosof Yunani dengan filosof Muslim juga para Mufasir yang memahami ayat Al-Qur’an tentang adanya teori dentuman itu (big bang/the expanse universe). Tetapi ada pemahaman yang sama bahwa disitu akan kembali pada titik singularitas. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi setelah alam seisinya itu kembali pada titik singularitas? maka hal itu adalah urusan Allah. Kalau sebagian mufassir menyampaikan redaksi yang berbeda masalah

سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين [39.73]

Pada pembahasan khilaf lain sebab Allah sifatnya Baqo’

والآخرة خير وأبقى [87.17]

yang berarti Allah itu kekal selama-lamanya, akan tetapi ciptaan Allah yang termasuk Surga dan Neraka itu namanya Kholid yang artinya kekal. Akan tetapi kekalnya itu sampai batasan tertentu, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi Kholidina fiihaa itu banyak yang memahami bahwa kekalan itu sampai pada batasan Allah yang Maha Mengetahui. Jadi kekal pada prospek hukum Allah. Karena tidak mungkin adanya kekal sama dengan kekalnya Allah. Tapi Anda jangan bertanya kalau itu betul-betul nanti akan menciut setelah itu, bukan wilayah pembahasan kita. Saya yakin Anda tidak akan pernah menemukan jawabannya. Jadi Anda kalau ingin tahu, tanya sendiri kepada Allah. (Baca juga: Kiamat dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains)

Penulis: Sayyid Hadi al Habsy

http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/dalwa.bangil/cgi-bin/dalwa.cgi/al_bashiroh/tafsir/02-aug05.single

Astronomi secara umumnya adalah ilmu berkenaan kaji bintang. Ilmu ini merangkumi pemerhatian mahupun penjelasan berkaitan perkara yang berlaku di luar bumi dan atmosfera bumi. Ilmu astronomi boleh juga diertikan dengan ilmu falak. 

Mengikut Dictionary of Astronomy (Illingworth, 1979) maksud astronomi ialah kajian cerapan dan teoretis mengenai objek-objek samawi, ruang-ruang di antaranya dan tentang alam semesta secara keseluruhannya. Di bawahnya, secara tradisi, ialah astrometri (atau astronomi posisi) dan mekanik samawi. Ilmu falak pula secara tradisi, lebih tertumpu kepada astrometri iaitu kajian tentang posisi objek samawi di atas sfera samawi dan pergerakannya dengan perjalanan masa. Perkembangan ilmu astronomi seharusnya sejajar dengan perkembangan ilmu falak kerana maksud dan permulaan keduanya hampir sama[1].

Kepelbagaian langit dan bumi 

“Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun ?”
[Qaaf:6]

Langit dijadikan tanpa tiang yang menyangga

“Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, Kemudian dia bersemayam di atas ‘Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.”
[Ar-Ra’d:2]

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”
[Luqman:10]

“Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,”
[An-Nazi’at:28]

“Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).”
[Ar-Rahmaan:7]

Keseimbangan dan kejadian yang mengagumkan

“Katakanlah: “Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya ‘Arsy yang besar? Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak bertakwa?Katakanlah: “Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?”
[Al-Mu’minuun:86-88]

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”
[Ar-Rahmaan:5]

Tujuan pergerakan matahari dan bulan

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”
[Al-An’am:96]

Tujuan kejadian bintang

Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami Telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (kami) kepada orang-orang yang Mengetahui.”
[Al-An’am:97]

Allah menegaskan timbulnya rasa takut dalam diri manusia apabila meneliti kejadian langit dan bumi

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”
[1258] yang dimaksud dengan ulama dalam ayat Ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.
[Faathir:28]

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.”
[Ar-Ruum:23]

Pergerakan benda samawi yang teratur

“Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (Setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua[1267]. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”
[1267] Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, Kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, Kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.
[Yaasiin:38-40]

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang- orang yang bertakwa.”
[669] Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.
[Yunus:5-6]

Sifat matahari dan bulan

“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.”
[Al-Furqaan:61]

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?”
[Nuh:15-16]

Sistem matahari dan pergerakannya

“Dan dialah yang Telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.”
[Al-Anbiyaa’:33]

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”
[Yaasiin:40]

Semua benda samawi tertakluk di bawah penguasaan Allah Taala

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas ‘Arsy[548]. dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.”
[548] bersemayam di atas ‘Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.
[Al-A’raaff:54]

“Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
[Luqman:29]

“Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. ingatlah dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”
[Az-Zumar:5]

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.”
[Yaasiin :37]

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)”
[Al-An’am:59]

“ Katakanlah: “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?”

[Al-Hujuraat:16]

Jarak ruang angkasa yang amat luas

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami (di hari kiamat) dia berkata: “Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia)”.
[Az-Zukhruf:38]

Maka Aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa.”
[Al-Ma’aarij:40]

“Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya[1442]”
[1442] dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin.
[Ar-Rahmaan:17]

Kemungkinan manusia untuk menakluk dan melampaui batas-batas alam

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”
[Ar-Rahmaan:33]

Kepelbagaian dan kejadian ilmu astronomi yang disebutkan di dalam al-Quran ini adalah manifestasi kepada kekuasaan serta keagungan Yang Maha Mencipta. Al-Quran bukanlah kitab astronomi. Kerana itulah kewujudan bintang-bintang hanya diceritakan secara umum dan tidak diceritakan secara khusus tempat atau kedudukan bintang tersebut. Fakta-fakta astronomi dihuraikan di dalam Al-Quran dengan cara yang tersendiri agar manusia lebih memahami tanda-tanda kebesaranNya.

http://ulum-ulama.blogspot.com/2008/12/ilmu-astronomi-di-dalam-al-quran.html